Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

Maloniai prašome visus galinčius 2% pajamų mokesčio paramą skirti Moksliniam metodiniam centrui “Scientia Educologica”.

Lėšos labai reikalingos centro mokslinei, metodinei, šviečiamajai veiklai plėtoti, skatinti Lietuvos pedagogų ir mokslininkų atstovavimą tarptautinėje arenoje, leidybai.

Norėdami mums skirti 2% pajamų mokesčio paramą, spauskite žemiau esančią nuorodą. Atsisiuntę formą ir  užpildę, galite ją pateikti AVMI elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui, atsiųsti paštu arba pristatyti  į Mokslinį metodinį centrą “Scientia Educologica” adresu Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai.

Dėkojame visiems už supratimą ir paramą. 

Centro valdyba

Nuoroda FR0512

 

Last updated: 10-09-2009