Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

Scientific Methodical Center "Scientia Educologica"

horizontal rule

JBSE
GU/NSE
NSE
Information
Center

INTERNATIONAL COOPERATION

bullet

ICASE (International Council of Associations for Science Education), http://www.icaseonline.net

bullet

International University of Economics and Humanities named after Academician Stepan Demianchuk, http://www.regi.rovno.ua/

bullet

ESHS (European Society for the History of Science), http://www.eshs.org/

Adresas: Donelaičio g. 29, LT-78115 Šiauliai, Lietuva; Telef.: 8-687-95668; E-paštas: v.lamanauskas@ef.su.lt; gu@gu.puslapiai.lt

Įmonės kodas: 195736971

A/s: LT 327300010002393343 "SWEDBANK", AB, banko kodas 73000

Mokslinis metodinis centras ”Scientia Educologica” – tai respublikinis centras, neformaliojo švietimo institucija. Įsteigtas 2001m. Įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 2001m. birželio mėn. 28 d. (Nr. 110-V). Perregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre 2007 m. liepos 10 d. Pažymėjimo Nr. 110121. Teisinė forma - asociacija. Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

bullet

burti jaunuosius edukologijos mokslininkus ir aktyvius pedagogus bendrai mokslinei metodinei veiklai;

bullet

skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemas;

bullet

rūpintis Lietuvos jaunųjų edukologų kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimu, jų mokslinių darbų populiarinimu;

bullet

supažindinti visuomenę su šiuolaikinės edukologijos problemomis, kelti visuomenės bendrąją kultūrą, skatinti edukologinę savišvietą;

bullet

organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus su žymiais edukologais, tuo prisidedant prie švietimo sistemos tobulinimo, propaguoti nuolatinio mokymosi idėjas;

bullet

skleisti visuomenėje krikščioniškojo mokslo socialines idėjas.

Veiklos formos:

bullet

 moksliniai metodiniai konkursai, seminarai, konferencijos;

bullet

tęstinės teminės konferencijos ”Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje”, ”Tautinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje”;

bullet

konsultavimas;

bullet

leidyba (leidžiamas tarptautinis periodinis mokslo darbų žurnalas JBSE /Journal of Baltic Science Education/). Žurnalas įtrauktas į EBSCO ir Copernicus Index duomenų bazes. Leidžiamas tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas "Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education" (ISSN 1648-939X). Nuo 2007 metų leidžiamas periodinis mokslo darbų žurnalas "Problems of Education in the 21st Century" (ISSN 1822-7864). 2009 metais centras pradėjo leisti regioninį mokslinį metodinį žurnalą "Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality" (ISSN 2029-1922). Nuo 2011 metų leidžiamas tarptautinis mokslo darbų žurnalas "Problems of Management in the 21st Century" (ISSN 2029-6932).

Veiklos kryptys:

bullet

švietimo politika ir vadyba;

bullet

gamtamokslinis ugdymas (gamtos didaktika, aplinkosauginis-ekologinis švietimas, gamtos dalykų mokytojų rengimo teorija ir praktika ir kt.);

bullet

tautinis ir religinis ugdymas.

Bendradarbiavimas:

VOMMC ”Scientia Educologica” bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, aukštosiomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis, įvairiais šalies ir tarptautiniais fondais. Glaudūs ryšiai palaikomi su Šiaulių universiteto Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centru (http://www.gutc.su.lt)

Centro valdyba:

Prof., Dr. Vincentas Lamanauskas (pirmininkas)

Dr. Laima Railienė

Dr. Naglis Švickus

Judita Stankutė

 

 

Kontaktai /Contacts

horizontal rule

 

For problems or questions regarding this web contact Administratorius
Last updated: 12-06-2013.